in ,

แบบทดสอบออนไลน์ “วันยุงโลก (World Mosquito Day)”

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง “วันยุงโลก (World Mosquito Day)” 20 สิงหาคมจัดทำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร

การเข้าร่วมกิจกรรมและเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบทดสอบนี้แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 10 ข้อ
โดยเกณฑ์การผ่านอยู่ที่ร้อยละ 80 (ต้องตอบถูกทั้งหมด 8 ข้อ)
โดยเมื่อผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตร โดยใบประกาศนียบัตรจะถูกส่งให้ตามที่อยู่อีเมลที่ท่านได้กรอกเอาไว้ข้างต้นหลังจากที่ได้มีการทำแบบทดสอบไปแล้ว

หมายเหตุ : โปรดกรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ นามสกุล ที่ถูกต้อง

ทำแบบทดสอบคลิก

#กิจกรรมน่าสนใจ #เกียรติบัตรออนไลน์ #ล่าเกียรติบัตร #แบบทดสอบออนไลน์
#วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา #ศาสนา

ขอบคุณแบบทดสอบ จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เกียรติบัตรออนไลน์ – Certificate Online

Written by Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

GIPHY App Key not set. Please check settings

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤฎีใหม่ ” โคก หนอง นา โมเดล”จากกศน. อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผ่านร้อยละ 70 รับเกียรติบัตร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์ รับสมัครตั้งแต่ 15 – 21 กันยายน 2564