in ,

ห้องเรียนลูกเสืออนไลน์ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) วิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผ่านร้อยละ 70 รับเกียรติบัตร เปิดจำนวน 14 รายวิชา

ห้องเรียนลูกเสืออนไลน์ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) วิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีทั้งหมดด้วยกัน จำนวน 14 รายวิชา

ห้องเรียนลูกเสืออนไลน์ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) เปิดให้ผู้ที่สนใจในวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าศึกษาและทำแบบทดสอบออนไลน์
ผ่านคะแนน 70 เปอร์เซ็นขึ้นไป รับเกียรติบัตร จำนวน 14 รายวิชา
1. วิชานักผจญภัย
2. วิชานักดาราศาสตร์
3. วิชานักอุตุนิยมวิทยา
4. วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม
5. วิชาผู้พิทักษ์ป่า
6. วิชานักเดินทางไกล
7. วิชาหัวหน้าคนครัว
8. วิชานักบุกเบิก
9. วิชานักสะกดรอย
10. วิชานักธรรมชาติวิทยา
11. วิชานักสะสม
12. วิชาล่าม
13. วิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ
14. วิชาหน้าที่พลเมือง

1. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชานักผจญภัย


2. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชานักดาราศาสตร์


3. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชานักอุตุนิยมวิทยา


4. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชาผู้จัดการค่ายพักแรม


5. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชาผู้พิทักษ์ป่า


6. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชานักเดินทางไกล


7. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชาหัวหน้าคนครัว


8. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชานักบุกเบิก


9. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชานักสะกดรอย


10. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชานักธรรมชาติวิทยา


11. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชานักสะสม


12. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชาล่าม


13. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ


14. คลิกเนื้อหาและทำแบบทดสอบรายวิชาหน้าที่พลเมือง

ค้นหาเกียรติบัตรคลิก

#กิจกรรมน่าสนใจ #เกียรติบัตรออนไลน์ #ล่าเกียรติบัตร #แบบทดสอบออนไลน์
#วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา #ศาสนา

ขอบคุณ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์ กลุ่มพัฒนาตนเอง เกียรติบัตรออนไลน์

Written by Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ความรู้เกี่ยวกับ “วัฒธรรมประเพณีไทย”โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านร้อยละ 60 รับเกียรติบัตร

แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร เรื่อง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับวุฒิบัตรผ่านอีเมล